Onderwijs in Diest

Gewoon kleuter- en basisonderwijs

Scholen van het Gemeenschapsonderwijs

Scholen van het gemeentelijk onderwijs

Scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs

Buitengewoon kleuter- en basisonderwijs